Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

3, 75 % е нивото на безработицата през септември

3, 75 % е равнището на безработицата в община Свищов (при 5, 80 % на национално и 6, 13 % на областно ниво), съобщиха от дирекция "Бюро по труда" – Свищов. Това е с 0, 31 процентни пункта по-ниско в сравнение с предходния месец.
През септември 2008 година в община Свищов се наблюдава леко понижаване на броя на регистрираните безработни лица в сравнение с предходния месец. Броят на регистрираните безработни достига 760 души – намаление на абсолютния брой със 62 души или 7, 55 % по-малко спрямо предходния месец.
През месец септември са новорегистрирани 103 безработни (срещу 86 за месец август). Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост и търговия.
145 лица са пректратили регистрацията си в Дирекцията през септември. Намерилите трудова реализация са 102-ма (срещу 57 за предходния месец), от които 73 са започнали работа с посредничество на Бюрото по труда. Основната част от лицата са наети в отраслите селско стопанство, обществено хранене и търговия.
Започналите през месеца обучение за професионална квалификация са 20 лица; завършили обучение за придобиване на професионална квалификация са 13 души.
Безработните, постъпили на работа след проведено обучение за придобиване на професионална квалификация са 13, от които 5-ма са на стаж след обучение.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания