Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Програма за овладяване на популацията на безстопан

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2008 – 2011 година гласува Общинския съвет в Свищов на редовно заседание в четвъртък следобяд. Проекто-дневният ред на сесията включваше общо 27 точки. Сред въпросите бяха още актуализация на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година, участие на Община Свищов в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб "Академик – 2008", промени в състава на Постоянните комисии към местния парламент, одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на Зона Изток в град Свищов и др.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания