Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов кандидатства с четвърти проект пред

Община Свищов кандидатства с четвърти проект пред Оперативна програма "Регионално развитие".
Това е проект "Обогатяване на културния живот на община Свищов чрез инвестиции в културната инфраструктура", който касае саниране и модернизиране на сградите на 6 от читалищата на територията на общината: НЧ «Възраждане 1908» - с. Българско Сливово; Читалище "Светлина 1911" - с. Морава; Читалище "Филип Станиславов"- с. Ореш; Читалище "Съзнателност" - с. Овча могила; Читалище "Развитие"- с. Козловец; ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - гр. Свищов.
Проектът предвижда още осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания във включените обекти.
Общата стойност на проектното предложение е 4 755 208 лева, предвижда се заложените дейности да бъдат реализирани за 18 месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания