Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът участва в 76-та сесия на КР в Брюксел

На 8 и 9 октомври кметът на Община Свищов Станислав Благов взе участие в 76-та пленарна сесия на Комитета на регионите в Брюксел.
Сесията се преведе по време на Дните на отворените врати – Европейската седмица на регионите и градовете.
Пленарната сесия бе възможност за 344-мата членове на КР, които представляват местните и регионалните власти от 27-те държави-членки, да дадат своя принос в оформянето на законодателните предложения на ЕС и да обсъдят други въпроси с голямо значение за техните избирателни райони.
Гости на асамблеята на Комитета на регионите бяха г-жа Данута Хюбнер, комисар по регионалната политика, и г-н Луи Мишел, комисар по развитието и хуманитарната помощ.
Пленарната асамблея гласува 15 "становища", касаещи теми като общата селскостопанска политика, европейската политика за съседство, Съюза за Средиземноморието, борбата с тероризма, Програмата за по-безопасен Интернет за деца, възобновяемата енергия, Пакета за товарен транспорт, промишлените емисии, Плана за действие в областта на трудовата мобилност и медийната грамотност.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания