Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В ЦДГ "Васил Левски" ще има чуждоезиков асиситент

През месец януари 2008 година ЦДГ "Васил Левски" кандидатства с проект за чуждоезиков асистент по секторната програма "Коменски" по програмата"Учене през целия живот" към центъра за развитие на човешките ресурси в София. Кандидатствалите с такива проекти са от различни европейски държави. В България спечелените проекти са само два - на детска градина от Шумен и на свищовската детска градина.
Асистентка по проекта- в ЦДГ "Васил Левски" ще бъде чешката гражданка Мари Мачовска, която е студентка по педагогика и нейното първо желание е било да асистира в България. Мари ще бъде включена в заниманията по изобразително изкуство, конструктивни дейности и заниманията по изучаване на английски език. Вчера възпитаниците на детското заведение, посрещнаха своята гостенка по стар български обичай – на специално тържество, с пита и здравец.
С присъствието на Мари Мачовска в детската градина и с участието и в учебните занятия, се очаква да се открият допирните точки между двете култури – чешката и българската.
Предвижда се провеждане на информационен чешко – български ден и на различни други изяви с нейно участие.
Мари Мачовска ще асистира в свищовската ЦДГ "Васил Левски" 8 месеца – до края на учебната година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания