Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Консултативен съвет, съставен от неправителственит

Консултативен съвет, съставен от неправителствените организации, ще консултира кмета

Как по-ефективно да работят съвместно обсъждаха представители на общинската администрация и неправителствените организации в община Свищов на работна среща в сряда следобед. Срещата бе инициирана от кмета Станислав Благов и на нея бяха поканени най-активните организации на неправителствения сектор в общината.
"Винаги сме работили добре с неправителсвения сектор, разчитаме на вашата подкрепа и вашия капацитет за успешното кандидатсване и реализиране на проекти, от Община Свищов.", обърна се като домакин към присъстващите в началото на срещата Станислав Благов.
Предствителите на гражданските организации бяха поздравени и от председателя на Общинския съвет инж. Иван Хараламбиев, който присъстваше в залата и в качеството си на председател на сдружение "Ерорегион Дунав Юг". Той благодари на кмета за добрата инициатива, а към хората от неправителсвения сектор отправи покана за присъствие на заседанията на местния парламент и постоянните му комисии, които са открити за гражданите и тяхното мнение.
Конкретният повод за срещата бе актуализацията на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година. От админстрацията настояваха и за мнението на гражданските организации по набелязаните конкретни приоритети и мерки.
По щастлива случайност на срещата присъства и съветникът на министъра на регионалното развитие арх. Белин Моллов, който пристигна за семинар в град Белене, но уважи и срещата с НПО-тата в Свищов. С негово участие е направена актуализацията на Плана на Общината ни. Арх. Моллов поясни, че Община Свищов е една от първите общини в България, актуализирала Плана си за развитие, съобразно конкретните възможности за финансиране по оперативните програми. "Заложените мерки и приоритети са напълно реалистични и са съобразени с възможностите на Общината – финансови и админстративни.", уточни Моллов, допълвайки, че Планът е отворен за нови допълнения.
В хода на дискусията присъстващите се обединиха около идеята актуализираният План за развитие на Община Свищов да бъде обсъден в организациите и в рамките на две седмици те да отправят своите препоръки към постоянните комисии на Общинския съвет, които също ще дискутират този документ. Така Планът ще бъде гласуван с приетите поправки на следващото заседание на местния парламент.
На работната среща бе инициирано и създаването на Консултативен съвет, съставен от представители на неправителствените организации, който да консултира кмета. Решено бе той да бъде с 11 членове, като в състава му бъдат представени различните сфери на работа на НПО-тата: екология, спорт и туризъм, социална дейност и здравеопазване, читалища, училища, студенти, спорт, регионално развитие, кметства в общината. Точният състав и правилата за бъдещата работа на Консултативния съвет ще бъдат уточнени на следваща среща, която бе насрочена за 6 октомври.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания