Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Екипът на Дневния център за деца с увреждания бе о

Екипът на Дневния център за деца с увреждания бе обучаван на тема "Арт терапия"

Екипът на Дневния център за деца с увреждания участва в поредно обучение. То е част от изпълнението на проекта на Община Свищов «Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов», по който бе изграден Центъра. Проектът бе финансиран от програма ФАР с близо 122 000 евро.
Настоящото обучението бе на тема "Арт терапия". В рамките на занятията му, продължили два дни в залата на Бизнес центъра, екипът на Центъра бе подготвен да използва различни техники от изкуството при работата си с децата със специфични потребности.
Лектори в този двудневен обучителен модул бяха Александра Иванова, преподавател в Нов български университет и Надежда Величкова от фондация "Екип" – неправителствена организация, която е партньор при изпълнението на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания