Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Управителят на болницата ще представя в Общинския

Управителят на болницата ще представя в Общинския съвет план за погасяване на задълженията към доставчици
Нотариална покана от фирма доставчик на лекарствени средства за МБАЛ-Свищов, относно изплащане на задължения в 7-дневен срок, събра общинските съветници на извънредна сесия на 21 август.
В писмо до Общинския съвет управителят на болницата д-р Лъчезар Михайлов бе приложил копие на документа, от който става ясно, че размерът на дълга на свищовската болница възлиза на 254 270, 95 лева.
След половинчасова дискусия, първоначално предложеният вариант за решение, според който от общинския бюджет трябваше да се покрие целия размер на задължението, като за целта се отпуснат целево средства на болницата, бе променен. В крайна сметка с пълно мнозинство на присъстващите в залата съветници, местният парламент даде съгласието си управителят на МБАЛ-Свищов да извърши плащане в размер до 20 % от просрочените задължения към всеки един от доставчиците си, като същевременно го задължи на следващата сесия да представи погасителен план за покриване на останалите задължения.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания