Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Броят на безработните в Свищов нараства

4,21% е равнището на безработицата в община Свищов в края на месец юли, съобщиха от дирекция "Бюро по труда" в Свищов. Спрямо предходния месец данните сочат ръст на безработицата с 0,33 процентни пункта, но все така са по-ниски от стойностите за страната и областта – 5,96 % е безработицата на национално и 6,21% на областно ниво за същия период.
Повишаването на броя на регистрираните безработни лица е нехарактерно за този период на годината, коментират от дирекция "Бюро по труда" в Свищов. Броят на регистрираните безработни достига 853 души – като увеличение им е с 67 души или 8,52% повече спрямо предходния месец. Според специалистите причините за това нехарактерно за сезона нарастване на броя на регистрираните безработни лица са свързани с посредничеството по международните оферти за Кралство Испания и Германия, както и с регистрацията на освободените при масово уволнение в "Свилоза-Ярн".
През седмия месец от годината Дирекцията отчита 171 новорегистрирани безработни и 3 лица с възстановена регистрация. Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост и търговия. Данните сочат още, че общо 108 лица са преустановили регистрацията си в службата през юли. От тях трудова реализация са намерили 64-ма души, от които 39 са започнали работа с посредничество на Дирекция "Бюро по труда". Основната част от хората са наети в отраслите селското стопанство, обществено хранене и търговия.
През месец юли обучение за придобиване на професионална квалификация са завършили 12 души, а 15 безработни са включени в обучение за охранители.
Безработните, постъпили на работа след проведено обучение за придобиване на професионална квалификация, са 10 души.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания