Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обучение за предоставяне на социални услуги за дец

Обучение за предоставяне на социални услуги за деца
се проведе в Свищов
Двудневно обучение за предоставяне на социални услуги за деца се проведе в залата на Бизнес центъра в Свищов на 19 и 20 август.
Обучението бе на тема "Индивидуална оценка и планиране на грижите в дневен детски център". То е част от проекта на Община Свищов «Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов», чието изпълнение се финансира от програма ФАР с близо 122 000 евро.
Лектори в този двудневен обучителен модул бяха Диана Маркова и Емилия Дамянова от сдружение "Хуманитас"-гр. Русе, което е партньор на Общината при реализирането на проекта.
Образователният курс бе за членовете на екипа на открития преди броени дни в рамките на проекта Дневен център за деца с увреждания в Свищов, както и за представители на общинската служба за социални дейности и местния отдел "Закрила на детето".
"Общо 5 обучения за членовете на екипа на Дневния център предвижда проектът на Община Свищов.", уточни неговият ръководител заместник-кметът по социална и интеграционна политика Пламен Александров.
"До момента родителите на 12 деца са заявили желание да ползват услугите на Центъра.", съобщи неговият директор Теменужка Тодорова. "Според информацията на екипа в общината живеят около 70 деца с увреждания.", посочи Тодорова, която е бивш служител на отдела за закрила на детето.
От услугите на Дневния център могат да се възползват всички деца със специални потребности на територията на общината, необходимо е родителите им да подадат молба в отдел "Закрила на детето" в Свищов. Предоставяните услуги ще са безплатни за тях.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания