Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започва отдаване под наем на земите от остатъчния

Започва отдаване под наем на земите от остатъчния фонд на Общината

(Цените на наема са завишени с 1-2 лева за декар според категорията и начина за трайно ползване)

Община Свищов започва отдаване под наем на земите от остатъчния фонд, съобщават от служба "Общински поземлен фонд".
В срок от 1-ви до 15-ти септември хората, които желаят да ползват такава земя трябва да подадат заявление по образвец в деловодството на Общината. Списъкът със свободните земи е изложен във фоайето на сградата на общинската администрация.
По предложение на администрацията, с решение на Общинския съвет са променени наемните цени за ползване на земите от общинския поземлен и остатъчен фонд за стопанската 2008/2009 година, като завишението е с 1-2 лева за декар, в зависимост от категорията и начина на трайно ползване.
Повишението на цените от администрацията аргументират с направени проучвания за размера на наемните цени в съседни общини, заплащаната рента от арендаторите, ползващи земеделски земи на територията на общината, собственост на частни лица, както и на изчисление на база индекса на инфлацията за страната към месец юни 2008 година спрямо предходната година.
Ако към 15 октомври няма постъпили заявления за наемане за земи за стопанската 2008/2009 година, кметовете на населени места ще могат да договарят и по-ниски цени от определените, но намалението не може да е повече от 30 %.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания