Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДЮТА "Дунавска младост" ще представя България

ДЮТА "Дунавска младост" ще представя България
на фестивал в Украйна

С решение на местния парламент от 31 юли 1 500 лева от бюджета се отпускат на детско-юношеския танцов ансамбъл "Дунавска младост" с ръководител Георги Владимиров - за подпомагане на участието му в международен фестивал в Украйна.
ДЮТА "Дунавска младост" при ПБЧ "Еленка и Кирил Аврамови" е избран да представлява България на фестивала. Събитието се провежда от 20 до 25 август.
За участието във фестивала на свищовския ансамбъл са необходими 4 000 лева – за транспорт и пътни такси.
Читалището вече е предоставило на ансамбъла 2 300 лева за изявата в Украйна.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания