Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Два проекта за ремонт на 7 читалища в общината

Два проекта за ремонт на 7 читалища в общината ще кандидатстват за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие"

На своето заседание миналия четвъртък Общинският съвет подкрепи кандидатстването с два проекта за ремонт на 7 читалища в общината.
Проектите ще търсят финансиране от Оперативна програма "Регионално развитие", според условията на която се изисква местните законодателни органи да подкрепят проектите със свои решения.
Вносител на единия проект ще е Община Свищов. Проектът е за подобряване и модернизация на сградния фонд на свищовското читалище и 5 читалища в села от общината – Българско Сливово, Козловец, Морава, Овча Могила и Ореш. Проектът предвижда изпълнение на комплексни мерки за повишаване на енергийната ефективност, модернизиране на сградния фонд чрез ремонт на покривната конструкция, подмяна на отоплителните инсталации, подмяна на дограми, външна изолация, ремонт на вътрешните помещения, както и осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение.
Вторият проект е разработен от Читалищното настоятелство на читалище «Светлина – Царевец» - село Царевец, и се отнася за реновиране и обновяване на сградния фонд на културната институция в селото.
Проектът цели да бъдат осъществени поредица от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на функционалността на сградата.
Основните ремонтни дейности са: подмяна на дограмата в сградата, ремонт на покривната конструкция, външна топлоизолация, подмяна на ВиК и електроинсталацията и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до сградата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания