Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Регионално депо за обезвреждане на отпадъци ще обс

Регионално депо за обезвреждане на отпадъци ще обслужва общините Свищов, Белене, Павликени, Левски и Никопол
Община Свищов ще участва в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза във връзка с подготовката на проект за изграждане на регионално депо за обезвреждане на отпадъци, обслужващо общините Свищов, Белене, Павликени, Левски и Никопол. Това реши местният парламент по предложение на кмета на Общината.
Размерът на встъпителния членски внос на общините ще бъде разпределен като процент от броя на населението им, а кметът Станислав Благов ще представлява Община Свищов в сдружението.
Решението е във връзка с проект, в който посочените общини са крайни бенефициенти.
Проектът се финансира от програма ИСПА и касае изготвянето на инвестиционен проект за изграждане на депо за твърди битови отпадъци.
За последващата му реализация със средства от оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013", се изисква крайните бенефициенти да учредят сдружения с нестопанска цел, така че да се осигури законосъобразно и качествено управление на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания