Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с нов проект

Община Свищов кандидатства с проект за развитие на трансграничния регион Свищов – Зимнич по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния, Съвместен фонд за малки проекти, бюджетна линия: 2006/018-386.01.02.
Проектът е за разработването на план за регионално развитие на трансграничния регион Свищов – Зимнич (2009-2013 година) и е на стойност 50 000 лева.
Основните цели на проекта са да засили сътрудничеството от двете страни на българо-румънската граница в сферата на икономическото развитие, условията за живот и преодоляването на специфични проблеми в развитието, произтичащи от относителната им изолация в рамките на националните икономики, както и да бъдат определени приоритети и мерки за развитие на трансграничния регион Свищов – Зимнич, чрез подготовка на план за регионално развитие с участието на всички заинтересовани страни.
По проекта ще бъдат изработени социално-икономически анализ и aнализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на трансграничния регион Свищов-Зимнич, и План за регионално развитие на трансграничния регион Свищов-Зимнич.
Изпълнението на проекта ще повиши капацитета на местните власти от двете страни на Дунава по отношение на разработването и кандидатстването с проекти пред Европейските фондове, както и ще определи общите приоритети и възможностите за изготвяне на съвместни трансгранични проекти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания