Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците заседаваха извънредно

На 31 юли Общинският съвет проведе последното преди лятната си отпуска извънредно заседание.
Заради многото материали съветниците започнаха работа по-рано от обичайния час – още в 13:00 часа.
Сред предвидените за разглеждане въпроси бяха разпореждане с общинска собственост, промени в правилника за организация на дейността на Общинския съвет и промени в списъка на капиталовите разходи за 2008 година.
Съветниците гласуваха още приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Общината и отчетите на общинските дружества за първите 6 месеца от годината, както и за преобразуване на дейност "Чистота" в общинско предприятие.
Проекто-дневният ред на сесията включваше 33 точки.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания