Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов ще кандидатсва за сертификат на УНИЦ

Община Свищов ще кандидатсва за сертификат на УНИЦЕФ: "Община - приятел на детето"

Община Свищов кандидатства за участие в инициативата на УНИЦЕФ "Общината-приятел на детето".
Свищовската администрация кандидатсва за включване в глобалния проект, след като кметът Станислав Благов получи официално покана за целта от представителя на УНИЦЕФ за България Октавиан Бизон.
"Общината-приятел на детето" е инициатива на УНИЦЕФ – България, която се реализира в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Република България и асоциация "Родители".
Проектът има за цел да създаде подходящи условия за прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и реализирането на нейната основна цел – повишаване благосъстоянието на децата.
В рамките на инициативата, УНИЦЕФ ще избере 10 пилотни български общини, които ще получат експертна подкрепа от организацията за постигане на условията за получаване на статут "Община-приятел на детето".
Избраните общини ще трябва да проведат изследване на детското благосъстояние на местно ниво и на базата на неговите резултати да изработят Стратегия, която да обхваща основните области, свързани с детското благосъстояние – образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. Администрациите ще трябва да създадат и Орган за независимо застъпничество, който да участва в разработването, реализирането и контрола на политиките, свързани с децата.
Общините, изпълнили тези критерии, ще бъдат обявени за "Община- приятел на детето" и ще получат сертификати от УНИЦЕФ България.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания