Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

16 нови проекти кандидатстват за финансиране пред

12 нови проекти кандидатстват за финансиране пред
Програмата за местни ининциативи на Общината

Нови 12 проекти кандидатсват за финансиране пред Програмата за местни инициативи на Общината.
Четири от проектите са свързани с подобряване на условията за малчуганите в детските градини на територията на общината и по-конкретно касаят ОДЗ "Чиполино", ОДЗ "Детски свят" и забавачниците в Горна Студена и Вардим. Училище "Филип Сакелариевич" представя проект за кабинет за хранене на децата от началния курс, които получават ежедневно закуска в училище. Друго свищовско училище - "Димитър Благоев", внася проект за откриване на Кариерен център в училището. Два от проектите са за благоустрояване на жизнената среда – в центъра на село Вардим и пространството пред блок "Момини гърди" в Свищов. Един от проектите е за детска площадка на ул. "П. Р. Славейков" в Свищов. Туристическо дружество "Алеко Константинов" кандидатсва с проект за оборудване на специализиран кабинет за обучение по екология, туризъм и ориентиране. Читалището в Ореш пък представя проект за оборудването на фитнес зала в селото, а инициативна група жители от Овча Могила кандидатсва с проект за създаване на кът за отдих в училищния двор на Социалния учебно-професионален център в селото.
Според условията на Програмата за местни инициативи на Общината, кандидатстващите проекти се финансират с до 2 000 лева от бюджета на Програмата, като средствата се осигуряват изцяло от общинския бюджет. От вносителите на проектите се изисква 30 % собствено участие, 10 % от което - финансово.
Проектите се оценяват от 7-членен Ръководен комитет, който включва 4-ма представители на Общинския съвет и 3-ма представители на общинската администрация. Отпускането на средствата за изпълнение на одобрените от Ръководния комитет проекти се гласува и от Общинския съвет.
Тази година в общинския бюджет са заложени 30 000 лева за текущи разходи и 30 000 лева за капиталови разходи за реализация на малки проекти в града и селата на общината.
През месец май Общинският съвет одобри изпълнението на първите 10 проекти, чието финансиране от бюджета на Програмата възлизаше на обща стойност 18 585 лева. В момента тези проекти вече се изпълняват.
В близките дни Ръководният комитет ще оцени и новите проектни предложения, след което на предстоящата в края на месеца общинска сесия ще бъде внесено предложение за финансирането на одобрените от Комитета проекти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания