Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С велосипед по брега – опознай света и съхрани дей

С велосипед по брега – опознай света и съхрани дейнността
През май т.г.стартира проект "С велосипед по брега – опознай света и съхрани ценността" на Сдружение "Земя завинаги" Свищов. Той е с продължителност 6 месеца и се реализира благодарение изпълнението на Програма "Развитие на алтернативен туризъм чрез изграждане на туристически маршрути" с финансовата подкрепа на Фондация "ЕкоОбщност" София и Фондация DOEN - Холандия. Целите на проекта са
популяризиране на велосипедирането като добра възможност за екологично чисто придвижване и запознаване на местното население с природните дадености на региона с цел тяхното опазване и съхранение и
нетрадиционно представяне на екотуризма като алтернативна форма на туризъм и популяризиране на вело маршрути до защитени зони, съчетани с местни традиции. По проекта ще се реализират дейностите: проучване на подходящи места за велотурове, съобразени със защитените зони, местни бит и култура за изграждане на вело маршрут Свищов-Беленски острови-Свищов, дискусии с местни заинтересовани страни – администрация, НПО, фирми, граждани, учебни заведения, медии и популяризиране на велосипедирането сред местното население и възможностите за създаване на вело маршрути, изработване и поставяне на маркировки, указателни табели, карти, вело паркинги, закупуване на велосипеди и туристически вело принадлежности, подготовка пълен комплект на всеки турист, обучение на местни групи за вело-водачи и безопасно движение с велосипед, организиране и провеждане на велопоход по новите маршрути, свързани с вече създадения маршрут – Свищов-Беленски острови-Свищов. За осъществяване дейностите и реализацията на проекта в партньорство работят – екип от Сдружение "Земя завинаги" и БДЗП-Регионален офис Свищов, със съдействието и подкрепата на Община Свищов, Община Белене и ПП "Персина".Общата стойност на проекта е 9997,90 лв. Финансирането, което е предоставено от Фондация "ЕкоОбщност" София и Фондация DOEN - Холандия е в размер 6447,90 лв. от общата стойност на целия проект. Собствен принос по проекта – 3550.00 лв.
в. "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания