Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Чрез вестник "Дунавско дело" до г-жа Надка БАЛЕВА

Чрез вестник "Дунавско дело" до г-жа Надка БАЛЕВА и до г-н Станислав БЛАГОВ

Когато се работи в интерес на общината, резултатите са налице

Уважаема г-жо народен представител,
уважаеми г-н кмете,
Сдружение "Бизнесът за Свищов" с голямо внимание следи действията на Общински съвет – гр. Свищов и общинската администрация през последните месеци относно решаване на проблема с качеството на питейната вода в града ни.
В началото на 2008 година Общинският съвет взе решение да се работи по обявяване на процедура за изпълнението на интегрален воден проект, т.е. да се определи фирма, която да инвестира в изграждането на пречиствателна станция за питейни води и подмяна на част от тръбопровода по трасето и в Свищов.
През месец юни бяхме информирани от г-н кмета, че Община Свищов е включена в инвестиционна програма на МРРБ и ще бъдат осигурени средства за реконструкция на магистралния водопровод Вардим – Свищов, както и за изграждане на пречиствателна станция за питейни води.
Разбрахме, че основният принос за осигуряване на средства от министерството за решаване на проблема с водата в града ни е на г-жа Надка Балева и на г-н Станислав Благов.
Сдружение "Бизнесът за Свищов" заявява своята подкрепа за действията на г-жа Балева и г-н Благов за осигуряването на тези средства час по-скоро за решаването на дългогодишния проблем с качеството на водата в града ни.
Уважаеми съграждани,
Виждаме, че когато се работи в интерес на общината ни и усилията на местната и централната власт са в една посока без значение на партийните пристрастия, има резултат.
Ние от Сдружение "Бизнесът за Свищов" заявяваме, че ще се включим в подпомагането със средства за ремонта на църквата "Свети пророк Илия" след започване на реализацията на проекта по програма "Красива България", проект, който отново се реализира със съдействието и усилията на г-жа Балева и г-н кмета.
В заключение представителите на Сдружение "Бизнесът за Свищов" Ви призовават да намерите общ език и в Общинския съвет на гр. Свищов, защото решенията на Общинския съвет касаят всички нас.

Тодор ТОДОРОВ,
председател на Сдружение "Бизнесът за Свищов"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания