Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

12 проекта кандидатстват по програма "Местни иници

12 проекта кандидатстват за финансиране по програма "Местни инициативи" на община Свищов, съобщи Стоян Парашкевов, ръководител на общинската дирекция АПИО. До края на седмицата ще се проведе заседание на ръководния комитет, който да определи проектите за финансиране. Програмата се прилага от 2002 г. и цели гражданската общност да разработва проекти за подобряване на жизнената среда в града и селищата на общината. 60 000 лева е бюджетът на програма "Местни инициативи" за 2008 година, а до момента са одобрени и се реализират 10 проекта за близо 20 хиляди лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания