Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дават 13 хил. лв. за ремонт на СОУ "А.Константинов

Общинският съвет предостави финансова помощ на СОУ "Алеко Константинов" в размер на 13 200 лв. за изпълнение на ремонтни дейности съгласно предписание на РИОКОЗ - В.Търново и приложената количествено - стойностна сметка. Сумата е необходима за ремонт на две учебни стаи, засегнати от снеготопенето, и за подмяна на вратите на тоалетните.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания