Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Промениха текст в общинска наредба

Общинските съветници направиха промяна в текста на чл.23, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Свищов. Новият текст гласи: "Такса не се заплаща за времето, през което децата отсъстват, при условие, че родителите предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. Когато детето отсъства по здравословни причини, родителите представят медицинска бележка от личния или лекуващ лекар".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания