Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Промениха текст в общинска наредба

Общинските съветници направиха промяна в текста на чл.23, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Свищов. Новият текст гласи: "Такса не се заплаща за времето, през което децата отсъстват, при условие, че родителите предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. Когато детето отсъства по здравословни причини, родителите представят медицинска бележка от личния или лекуващ лекар".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания