Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Определиха състава на комисията за търгове и конку

Определиха състава на комисията за търгове и конкурси

Поради промяна в състава на Общинския съвет, местният парламент определи състава на комисия за провеждане на търгове и конкурси за приватизация както следва: председател Валери Янков - общински съветник, Росица Милева - ст. юрисконсулт на Община Свищов, членове: Мирослав Ангелов и Светлана Георгиева - общински съветници и Емил Димитров - зам.-кмет. Резервни членове са Милена Илиева - общински съветник и Иван Митев, директор на дирекция "УТС и ИТ".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания