Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ревизии в МБАЛ-Свищов и ВиК-Свищов

По предложение на управителите на МБАЛ-Свищов и ВиК-Свищов на двете общински дружества ще бъдат извършени финансови проверки.
Ревизиите на фирмите ще обхванат периода от началото на 2003 до края на 2007 година или ще бъде проверено управлението на предишните ръководства на дружествата.
Възлагането на финансови проверки на МБАЛ-Свищов и ВиК-Свищов бе постановено с Решение на Общинския съвет. В решението е записано проверката да наблегне на вярното и точното образуване на стопанските операции, намерили отражение в годишните отчети на дружествата – отчет за приходите и разходите, годишен отчет за паричните потоци, отчет за капитала на дружеството и пр., като се обърне внимание и на сключваните договори по Закона за обществените поръчки.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания