Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства за финасиране с над 30 проек

Общината кандидатства за финасиране с над 30 проектни предложения, одобрени вече са 9 проекти за над 700 000 лева
От началото на годината Община Свищов е разработила и кандидатства за финансиране с над 30 проектни предложения. До момента одобрени за финансиране са 9 проекти на обща стойност над 700 000 лева, съобщи директорът на общинската дирекция "АПИО" Стоян Парашкевов.
Вече тече реализацията на два големи проекта – за изграждането на Дневен център за деца с увреждания в сградата на Оздравителната детска градина, финансиран от програма ФАР с близо 238 000 лева и проект за саниране и подобряване на битовите условия в Социалния учебен професионален център в с. Овча Могила, финансиран от Социалноинвестиционния фонд към МТСП с близо 236 000 лева, посочи Стоян Парашкевов.
По програма ФАР – Техническа помощ Общината е спечелила финансиране за изготвянето на работни проекти за три свои проектни идеи – за изграждането на Трансграничен медиен център между България и Румъния, за подобряване на транспортаната инфраструктура, обслужваща пристанища и фериботен комплекс Свищов – Зимнич и за осигуряване на достъп за хората с увреждания до сградите на 15-те кметства в общината и 5 административни сгради в Свищов.
Ще бъде създаден и Център за психологическо консултуране на деца с увреждания по проект "Портокалова къща "Озарение" – работилница за таланти и психологическа работа с изкуства", който ще бъде финансиран с 50 000 лева от ОП "Човешки ресурси".
Сред подадените проекти на Община Свищов Стоян Прашкевов открои два мащабни инфраструктурни проекта на обща стойност над 9 млн. лева, кандидатстващи за финанисране от ОП "Регионално развитие". Това са проекти за цялостно обновяване на Дома за стари хора "Мария Луиза" и за реконструкция на общинския път Ореш – Драгомирово.
Към тази оперативна програма Общината подготвя още два големи проекта – за саниране и ремонт на сградите на двете най-големи общински училища – "Николай Катранов" и "Димитър Благоев", и за обновяване на сградите на 6 читалища – едно в Свищов и 5 в селата на общината, информира още директорът на общинската дирекция "АПИО" .

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания