Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Комисия, съставена от директорите на всички училищ

Комисия, съставена от директорите на всички училища, представители на Общината, Общинския съвет и синдикатите ще решава за преструктурирането на училищната мрежа

22-членна Временна смесена комисия определи местният парламент за изготвяне на предложение за преструктуриране на учлищната мрежа в общината.
Комисията включва директорите на всички 15-те общински и държавни училища на територията на общината, заместник-кмета по социална и интеграционна политика Пламен Александров и началника на отдел "Образование" Милена Богданова – като представители на Общината, трима общински съветници – доц. д-р Радослав Габровски, доц. д-р Емил Михайлов и ст. преп. Теменуга Нейкова, както и представителите на синдикатите – Парашкева Григорова, председател на СБУ и Ценка Димитрова от КТ "Подкрепа". За председател на Комисията бе избран доц. д-р Емил Михайлов, а за заместник-председатели - доц. д-р Радослав Габровски и ст. преп. Теменуга Нейкова.
В срок до 31 октомври 2008 година Комисията трябва да разработи и представи аргументирано предложение за преструктуриране на училищната мрежа в общината.
Мотивите си за създаване на Комисията съветниците обосноваха с голямата актуалност и обществена значимост на въпросите, свързани с преструктурирането на училищната мрежа и направено на предходно заседание конкретно предложение на съветника доц. д-р Радослав Габровски.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания