Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците определиха критерии за

Съветниците определиха критерии за
отпускане на еднократна помощ от Общината

Поради увеличения брой подадени молби за еднократна помощ от Общината през последните месеци, съветниците обсъдиха и приеха единни критерии за отпускане на помощта на сесията си на 12 юни.
Еднократна финансова помощ гражданите на Общината ще могат да получват за остри болестни състояния и медицинска дейност, нефинансирана от НЗОК и републиканския бюджет.
Към молбата ще се изискава мнение от личния лекар или медицинска документация, удостоверяващи здравословното състояние на лицето, което кандидатства за помощта. Ще се изисква още становище от общинска служба "Социални дейности" и социален статус, удостоверен от същата служба. Освен това лицата, които кандидатстват за помощ от Общината трябва да нямат просрочени задължения към нея.
Съветниците определиха още размерът на помощта да не надвишава размера на една минимална работна заплата, като при извънредни ситуации сумата може и да е по-голяма, но само след прието решение на Постоянната комисия по здравеопазване към местния парламент.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания