Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов въвежда международни системи

Община Свищов въвежда международни системи
за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност
Община Свищов въвежда международни системи за управление, след като успешно кандидатства за включване в проект на Министерството на държавната администрация. Проектът се изпълнява по Оперативна програма «Административен капацитет» и цели подобряване на ефективността, ефекасността и качеството на административното обслужване в страната ни.
В рамките на проекта на 12 и 13 юни в служители на общинската администрация участваха в обучения за въвеждане на съответните стандарти за управление. Вече са сформирани работни групи с представители на администрацията и консултантската фирма, отговорна за въвеждането на системите.
Съгласно сроковете на проекта, до 1 август 2008 год. Общината трябва да внедри системи за управление на качеството ISO 9001:2000, системи за управление на околната среда ISO 14001:2004 и системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2005.
След като внедри системите за управление Община Свищов, ще може да бъде акредитирана и сертифицирана по международните стандарти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Out of resources when opening file '/tmp/#sql_925_0.MAI' (Errcode: 24 "Too many open files")