Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ С НОВ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА

ОБЩИНА СВИЩОВ С НОВ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 04. 06. 2008 Г. Община Свищов внесе в Регионален отдел "Северен Централен Район за планиране" проекто предложение на Община Свищов по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG 161РО001/2.1-02/2007 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа".
Работното заглавие проекта е "Подобряване на достъпността, социално- икономическите връзки и развитието на местния туристически потенциал в регион свищов чрез реконструкция на общински път VTR2263 с.ореш – с.Драгомирово – 1 етап".
Общата цел на настоящия проект е подобряване на достъпността в агломерационния ареал на Община Свищов между селата Ореш и Драгомирово. Това ще благоприятства за създаване на условия за подобряване качеството на живот и работна среда, както и между културния обмен на територията на целевата група. Сега достъпът на жителите на селата Драгомирово, Деляновци, Морава, Овча могила и Червена от общината до село Ореш и територията, на която ще се изгражда АЕЦ "Белене", се осъществява по участъци от третокласните пътища ІІІ–302 и ІІІ-405, и участък от второкласния път ІІ-52 с обща дължина 33 км по маршрута с.Драгомирово - с.Българско Сливово – с.Царевец – гр.Свищов – с.Ореш, които са с интензивно движение.
Главната цел е да се осигури гъвкаво транспортно свързване на по-слабо развитите периферни населени места с един изграден устойчив и динамичен икономически, културен и образователен център като град Свищов, като по този начин се даде възможност на населението и бизнеса от тези малки населени места за устойчиво интегриране и увеличаване на възможностите им за просперитет и развитие.
Също толкова важна цел на проекта е и възможността за повишаване на регионалния туристическия потенциал и развитието на устойчиви, специфични за района туристически продукти с висока добавена стойност. Чрез реализирането на проекта ще се подобри достъпът до райони с потенциал за развитие на туризма – исторически, природни и културни забележителности, намиращи се на територията на град Свищов и околността .
Предложението за възстановяване на нарушената пътна инфраструктура е свързано и с ангажимента на Община Свищов да създава добри условия за живот, работа и отдих за жителите и гостите в населените места на общината.
Стойността на проекта възлиза на 4 109 496 лева, а дейностите по проекта са с предвидена продължителност 15 месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания