Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Управителите на "ВиК" и "Общински пазари" сами ще

Управителите на "ВиК" и "Общински пазари" сами ще решават за броя на персонала и заплатите в дружествата
Само осем точки от предварителния дневен ред, включващ 26 въпроса, гласува Общинският съвет на редовното си заседание на 29 май 2008 година. Поради изтичане на редовното време на сесията, разглеждането на останалите въпроси беше отложено за 12 юни.
По предложение на управителя на болницата д-р Лъчезар Михайлов, съветниците гласуваха да бъде разкрит Гатстроентерологичен сектор в Детското отделение на болницата, съгласно изисквания на НЗОК. Пак по предложение на главния лекар, местният парламент разреши отчетната загуба на МБАЛ-Свищов, която за календарната 2007 год. възлиза на 280 177 лева, да бъде за сметка на резерва от последващи оценки на активите и пасивите, който към 31.12.2007 год. по баланса на Дружеството е 1 398 374 лева.
Съветниците гласуваха още предоставянето на права на управителите на общинските дружества "ВиК" и "Общински пазари" сами да определят производствената, търговската и администрактивната структурара на дружествата, както и вътрешните правила за работа и заплатите на служителита, без решенията им да бъдат одобрявани от Общински съвет-Свищов, както беше досега. Мотивът за това решение е постигането на по-голяма оперативност в управлението на дружествата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания