Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрени са първите 10 малки проекти по

Одобрени са първите 10 малки проекти по
Програмата за местни инициативи на Общината

На редовното си заседание на 29 май местният парламент одобри първите 10 граждански проекти, кандидатсващи за финансиране пред Програмата за местни инициативи на Община Свищов, съобщи за в-к "Свищовски бряг" Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИО" в Общината.
Проектите бяха разгледани и класирани на две заседания на Ръководния комитет за оценка на проектните предложения, в чиито състав влизат представители на общинската администрация и общински съветници.
Тази година в общинския бюджет са заложени 30 000 лева за реализацията на малки проекти в града и селата на общината .
Общата стойност на първите одобрени проекти възлиза на 18 585 лева.
Почти всички от 10-те одобрени за финансиране проекти са свързани с изграждането на детски и спортни площадки и места за отдих, и само един - с благоустрояването на детска градина. 8 от проектите ще се реализират в Свищов, а останалите два – в кметствата Горна Студена и Ореш.
Предстои подписването на Договорите с координаторите на проектите, след което ще стартира и тяхното изпълнение.
Програмата за местни инициативи съществува и се реализира успешно вече 5 поредни години в Свищов и кметствата от общината. През всичките тези години от нея са финансирни над 100 проекти на граждански групи. Изпълнението им допринася за подобряването на жизнената среда и създава устойчиво партньорство между гражданите и местната власт.
Набирането на проектни предложения продължава до изчерпване на предвидените средства в бюджета на Програмата за 2008 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания