Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Близо 450 самодейци участваха в Общински празник

Близо 450 самодейци участваха в Общински празник
на читалищната художествена самодейност

На 31 май в Народно читалище "Възраждане 1908" в с. Българско Сливово се проведе Общински празник на читалищната художествена самодейност, съобщи за в-к "Свищовски бряг" Таня Ликова, гл. експерт "Култура" в Община Свищов.
Празникът беше посветен на 130-та годишнина от Освобождението на България и 100-годишнината от основаването на НЧ "Възраждане 1908" в с. Българско Сливово.
"Това е едно от значимите събития в Културния календар на Общината. Основната идея на празника е не да се акцентира върху качеството и висотата на представеното творчество, а върху общуването между самодейците и стимулирането на творческите им изяви.", посочи Таня Ликова.
Празникът беше открит от кмета на Общината Станислав Благов, който бе сред официалните гости. Културното събитие беше уважено от кметовете на населени места и председателите на читаллищата в общината.
На сцената по време на празника се изявиха 60 състави и индивидуални изпълнители от свищовските читалища или близо 450 самодейци от общината.
Общинският празник на читалищната художествена самодейност беше закрит с изпълнение на химна от домакинските състави и слово на кмета на с. Българско Сливово Радослав Атанасов.
Днес в НЧ "Възраждане 1908" с богата концертна програма тържествено се чества 100-годишният юбилей на културната институция.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания