Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов участва с 10 проектни предложения

Община Свищов участва с 10 проектни предложения в конкурса на екоминистерството "За чиста околна среда"

Община Свищов участва с 10 проектни предложения в конкурса на екоминистерството "За чиста околна среда", съобщи Стоян Парашкевов, директор на дирекция "АПИО" в Община Свищов.
Конкурсът на екоминистерството е ежегоден, като тази година кампанията преминава под мотото: "Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи". В конкурса могат да участват общини и кметства, НПО, училища, детски градини и читалища от цялата страна, като отпусканите средства за общините и кметствата са до 10 000 лева за проект, а за останалите организации – до 3 000 лева.
Община Свищов участва в конкурса с 1 проект за града и 9 проекта за кметствата от общината: Ореш, Козловец, Морава, Българско Сливово, Овча Могила, Горна Студена, Деляновци, Червена и Совата.
Проектът за общинския център е за един от крайните квартали – "Симеон Ванков" и е свързан с почистване, озеленяване на квартала и възстановяване на съществуващ парк за отдих и детска площадка там.
Проектите за кметствата се отнасят за почистване на нерегламентирани сметища и облагородяване на почистените площи, оформяне на паркове за отдих и залесяване на включените територии.
Крайният срок за подаване на проектните предложения в МОСВ беше 25 май. Очаква се резултатите от конкурса да бъдат обявени до края на месец юни.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания