Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Иновация на Община Свищов е иновация на седмицата

Иновация на Община Свищов е иновация на седмицата в конкурса "Иновационни практики в България" на ФРМС

Иновацията на Община Свищов "Прозрачна и достъпна местна власт – популяризиране на Поименния списък с капиталови разходи в Бюджет 2008 г." е иновация на седмицата в конкурса "Иновационни практики в България" на Фондация за реформа в местното самоуправление, съобщи Стоян Парашкевов, директор на дирекция "АПИО" в Общината.
Отличената иновационна практика на Община Свищов споделя как в търсене на възможности за осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност, и удовлетворяване на обществения интерес към действията на местната власт, по-конкретно към финансовата отчетност, общинското ръководство е популяризирало широко сред гражданите пълния Поименен списък с капиталови разходи за бюджетната 2008 г. - като го публикува на интернет страницата си и в регионалните вестници.
Целта е повишаване на прозрачността и информираността за работата на общинската администрации, и провокиране на заинтересоваността и ангажираността на населението в процеса на формиране на местните политики.
Вече 9-та година ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект "Иновационни практики в България", стартирал през септември 1998 г. с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие. От края на 2001 г. ФРМС удостоява общини и организации с Награда за иновация в различни тематични сфери на местното самоуправление, а от 2002 година - с Годишна национална награда "Община новатор".
Община Свищов е традиционен участник в конкурса и винаги е сред наградените общини, като през 2005 година получи призът "Община новатор".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания