Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Големите търговски вериги ще бъдат поканени

Големите търговски вериги ще бъдат поканени
да строят магазин в Свищов
Теренът от 5000 кв. м. в двора на свищовската болница ще бъде продаден като цял парцел, а не разделен на парчета, решиха общинските съветници на извънредно заседание на 9 април. Първоначалната цена за терена, който ще бъде продаван на търг с тайно наддаване, бе завишена от 1 150 000 на 1 500 000 лева без ДДС. Съветниците задължиха управителя на болницата да покани за участие в търга минимум 5 потенциални инвеститори, като процедурата по търга започне едва след получаване на писмени доказателства, че поканите са получени от тях. Парите от продажбата на декарите в двора на боницата са предназначени за финасовото оздравяване на свищовската болница. 60 на сто от средствата са за МБАЛ "Д-р Димитър Павлович", а останалите 40% за бюджета на Общината.
Общинските съветници възложиха още на управителя на МБАЛ да предприеме процедура за изменение на Плана за регулация и застрояване на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – общинска болница в кв. 65 по Плана на града за обособяване на нови УПИ-та, отредени за жилищно строителство.
На извънредното си заседание местният парламент утвърди и Протокола от проведения конкурс за възлагане на управлението на свищовската болница, спечелен от изпълнявалия временно длъжността през последните месеци д-р Лъчезар Михайлов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания