Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Само едно заявление за участие в проект "Демонстра

Само едно заявление за участие в проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради"
Само едно заявление за участие в проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" се получи в Община Свищов в рамките на обявения срок, който изтече на 25 март. Това е заявлението на живущите на ул. "Черни връх" 24, блок 3. На проведено Общо събрание 16-те апартамента от този жилищен блок са постигнали 100 % съгласие за участие в проекта, приемайки неговите условия.
От построяването й през 1967 година до сега на жилищната сграда не са извършвани строително – монтажни работи по общите части. Частично е извършвана подмяна на част от дограмата на някои от апартаментите и фасадите. Фоайето и стълбищната площадка са в много лошо състояние. Съществува реална опасност за играещите пред блока деца, както и за минувачите от падащи отломки от сградата, както и парчета стъкла от счупените прозорци. Остарялата дограма е в много лошо състояние, което води до голяма загуба на топлина и големи разходи за отопление на живеещите в блока. Постоянните течове от покрива и спуканите водосточни улуци допълнително влошават състоянието на блока, като създават условия за появяване на влага и нарушават цялостта на сградата. Морално остаряла е и В и К мрежата в жилището.
Според условията на проекта, живущите ще поемат 80 % от разходите за санирането на жилищата си, а останалите 20% се покриват от бюджета на проекта, който покрива и 100% разходите за обновителните работи по общите части от сградата. Общината пък се ангажира да поеме изцяло разходите за облагородяването на прилежащото околоблоково пространство.
Проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" е проект на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), изпълняван с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Община Свищов е сред 22-те общини включени във втората фаза от изпълнението на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания