Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ "Алеко Константинов" остава

СОУ "Алеко Константинов" остава
Няма да бъде закривано и училището в Алеково

Кметът на Община Свищов Станислав Благов оттегли предложението си за закриване на СОУ "Алеко Константинов" на извънредното заседание на Общинския съвет в сряда, след като общинските съветници решиха основното училище в Алеково да бъде запазено.
"Не е логично да обсъждаме закриване на училището "Алеко Константинов" в Свищов, след като решихте едно училище с 53-ма ученика и само слети паралелки да продължи да съществува.", каза Благов.
"Трябва да бъдем последователни и да се научим да понасяме отговорността на трудните решения. Общинският съвет не решава далновидно. Догодина, вследствие на вашите решения, ще бъдат разходвани много допълнителни средства за образование и здравеопазване.", обърна се към съветниците Благов. "Съжалявам, че предизвикахме толкова негативни емоции на децата, учителите и родителите от СОУ "Алеко Константинов".", каза още кметът.
Близо 2 часа в залата се дебатира съдбата на основното училище в село Алеково, предложено също за закриване от общинската администрация. От трибуната кметът Станислав Благов и ресорният му заместник по социално-интеграционна политика Пламен Александров се възмутиха, че постоянната комисия по образование внася две различни становища за принципно еднакви предложения – комисията подкрепя закриването на СОУ "Алеко Константинов" в Свищов, а отхвърля закриването на училището в Алеково. В това училище не може да протича качествено обучение на децата, тъй като всички паралелки са слети. Ако децата се прехвърлят в училището в Козловец, проблемът ще бъде трайно решен, образователното министерство е поело ангажимент да подпомогне издръжката на училището в Козловец, ще бъде осигурен и училищен автобус за превоз на децата.
Своето становище членовете на образователната комисия аргументираха, посочвайки, че директорката на училището в Алеково гарантира привличане на деца от съседни общини и заявява, че училището има възможност за осигуряване на собствени средства за дофинансиране от притежавани земеделски земи. Когато в едно село бъде закрито училището и живота там умира, посочиха още защитниците на селското школо.
Съветничката от БСП Теменуга Нейкова пък настоя за отлагане на въпроса с оптимизирането на училищната мрежа. "Факт е, че все по-малко деца се раждат в общината ни – това е безспорно така, без значение дали ни харесва или не.", каза тя, позовавайки се на данни от служба ЕСГРАОН. "Ние трябва да сме много добре запознати и да вземем едно глобално решение, касаещо оптимизирането на училищната мрежа като цяло, защото едва ли със закриването на две училища проблемът ще бъде решен. Тенденцията за намаляване на децата ще се задълбочи през следващите години и ние трябва да поемем своята отговорност за качеството на образованието, което ще предлагат нашите училища в бъдеще.", каза Нейкова. Предложението й за отлагане на решенията, свързани с училщната мрежа, беше отхвърлено от съветниците.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания