Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрени са първите 405 проекта на министерството

ОДОБРЕНИ СА ПЪРВИТЕ 405 ПРОЕКТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА БЛИЗО 23 МИЛИОНА ЛЕВА

На 14.03.2008 г. министърът на образованието и науката одобри оценителните доклади за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по следните програми, в рамките на приоритетни оси 3 и 4 от Oперативна програма "Развитие на човешките ресурси":

1. BG051PO001/07/3.3-01 "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики".
2. BG051PO001/07/3.3-02 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени".
3. BG051PO001/07/4.1-01 "Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание".
4. BG051PO001/07/4.2-01 "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Сред одобрените проекти има 6 проекта на Свищовски организации:

• "Портокалова къща "Озарение" – работилница за таланти и психологическа работа с изкуства" на Община Свищов;
• "Училище без чин и показалка" на СОУ "Цветан Радославов";
• "За едно по-различно ежедневие в училище (ученически център за изкуства, информация и забавление)" на СОУ "Димитър Благоев";
• "Училище сред природата" на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров";
• "Ученици и учители – два непресъхващи извора със светена вода" на ДТГ "Димитър Хадживасилев";
• "Стажът – Първа стъпка в професията – методика за провеждане на ефективни стажове" на СА "Димитър Апостолов Ценов".

В срок до 28.03.2008 г. одобрените кандидати трябва да представят всички необходими документи, след което ще бъдат сключени договорите за изпълнение на проектите.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания