Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информационна среща по проект "Демонстрационно

Информационна среща по проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради"

Във връзка с изпълнението на проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", на 13 март 2008 година, четвъртък, от 17:30 часа, в зала 1 на Общината, ще се проведе информационна среща с инж. Драго Джалтов от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Проектът се реализира от Министерството, с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), а Община Свищов е сред 22-те избрани общини, които участват в него.
До 18 март собствениците, които желаят да кандидатсват за обновяване на своите жилища, трябва да попълнят и подадат проектната документация в Общината.
Допустими са само сдруженията на собственици на жилища, които са постигнали 100% съгласие за обновяване на даден блок. Кандидати по Проекта могат да бъдат доброволно сдружени собственици на жилища в: едропанелни блокове в жилищните комплекси; многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ в жилищни комплекси; единични жилищни сгради строени по индустриален способ или други многофамилни жилищни сгради, построени преди повече от 15 години. Възможният минимален мащаб на обект за обновяване е един цял блок (самостоятелна строителна единица).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания