Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов уведомява, че...

през месеците февруари и март 2008 г. ще бъдат продължени предприетите действия по освобождаване на общински жилища и принудително изваждане на дължащи наеми граждани, настанени в тях.

Тази мярка се налага да бъде изпълнена, тъй като задълженията на некоректните наематели са нараснали драстично през последните две години.

Общината ще изпълни своите ангажименти съвместно със служители на РПУ – Свищов.

Към наемателите, неиздължили остатъка от наемната цена, а получили вече заповед за освобождаване, ще бъдат предприети мерки за принудително извеждане от общинското жилище и потърсена съдебна отговорност.

Н-к отдел УССД – Б.Казасов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания