Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Публично обсъждане на Проекто-бюджет 2008

На 15 февруари в Зала 1 на Общината се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет 2008 на Община Свищов.
Обсъждането бе уважено от граждани, представители на неправителствени организации, на общинската администрация. На него присъстваха общински съветници и кметове на кметства.
Тъй като кметът на Общината Станислав Благов отсъстваше заради среща с образователния министър, проектът за бюджет бе представен от тримата заместник-кметове и финансиста на Общината Стефан Кирчев. Модератор на обсъждането беше ръководителят на Бизнес центъра Петър Петров.
На 15 015 000 лева възлиза бюджетът на Общината за 2008 година, според предварителните разчети, бе обявено на обсъждането. "Бюджет на балансираното присъствие на Община Свищов в Европейския съюз" бе наречен той от администрацията, тъй като сред основните задачи на хората в Общината ще бъде усвояването на парите от европейските структурни фондове.
Планът на инвестиционните разходи възлиза на 2 752 300 лева.
Водещи приоритети, заложени в Бюджет 2008 са изграждането на Пречиствателна станция за питейни води и довеждащ водопровод. Повишен е относителният дял на разходите за двата крайни квартала в Свищов - "Стоян Ников" и "Симеон Ванков", два пъти са завишени средствата за кметствата на общината. В бюджета са заделени средства още за МБАЛ-Свищов, за построяване на Пречиствателна станция за отпадни води, за ремонт на общинската пътна мрежа, за ремонти на здравната, социалната и образователната инфраструктура, за ремонти на детските заведения. Предвижда се и облагородяването на нов терен за Гробищния парк - в местността Манастирски трап.
Ръстът на бюджета на Община Свищов през последните три години е съответно 6,6 %, 25,5 %, 18,3 %, бе обявено още на oбсъждането.
"Надяваме се през настоящата година на всеки похарчен лев от бюджета, да съумеем да привлечем, защо не, дори 50 лева външни инвестиции.", заяви зам.-кметът Емил Димитров.
Основните въпроси, поставени от залата, бяха свързани с парите, предвидени за кметствата и за образованието.
Кметовете на селата настояваха за повече средства за решаване на най-спешните им проблеми, свързани с благоустройството. Въпросите за образованието касаеха разпределението на средствата за училищата и цялостната визия на ръководството.
"За съжаление, заради демографския срив през 2008 ще се наложат структурни промени в училищната ни инфраструктура, не можем да избегнем това.", съобщи отговаряйки на поставените въпроси зам.-кметът Пламен Александров.
Проекто-бюджетът на Община Свищов ще бъде дискутиран и гласуван от Общинския съвет на редовното му заседание на 28 февруари, като към предложението на администрацията ще бъде внесен и протокола от публичното му обсъждане.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания