Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците не приеха отчета на Бюджет 2007

Във вторник Общинският съвет проведе извънредно заседание с дневен ред от 11 точки за разглеждане.
Първото решение, което взеха съветниците, бе утвърждаването на Наредба за определянето на местните данъци и такси. Във връзка с нея кметът Станислав Благов обяви, че според предложението на администрацията, заложените ставки остават на най-ниското ниво или казано иначе, в община Свищов местните данъци ще останат възможно най-ниските, позволени от закона.
Съветникът от ПП "Атака" Васил Илиев настоя да бъде намален данъкът за възмездно придобиване на имоти от 2,5 % на 2 %, както е бил досега и така Наредбата беше утвърдена от съветниците с внесената от него поправка.
Втората точка в дневния ред беше приемането на отчета за изпълнението на бюджета за 2007 година.
Председателят на икономическата комисия Цветан Марков заяви от трибуната, че няма да приеме бюджета, тъй като, според него, е недопустимо да има формиран остатък от 1 500 000 лева, което представлява 1:10 от целия му размер. "Тези средства можеха да бъдат инвестирани, а сега инфлацията ще им се отрази негативно, посочи Марков.
Кметът на Общината отговори, че това е първият европейски бюджет на Община Свищов и според него това е един успешен бюджет. Годината е приключила без задължения и просрочени плащания, всички звена са функционирали нормално, инвестиционната програма е била изпълнена на принципите на делегираността и солидарността спрямо малките населени места, посочи кметът. "Над 5 800 000 лева са изразходени за образованието, тъй като това е приоритетен сектор за Общината, която искаме да видим като модерен образователен и културно-просветен център.", каза Благов.
Отношение по въпроса взе и председателя на комисията по ТСУ инж. Симеон Симеонов, който припомни, че в предния мандат, когато се е приемал бюдежта, групата на БСП, към която той принадлежи, е внесла предложения, които са били отхвърлени, а сега се вижда, че е имало ресурс да бъдат изпълнени.
По темата се изказа и общинският съветник от коалиция "За Свищов" доц. д-р Андрей Захариев. Той уточни, че основният ресурс от преизпълнеието на бюджета е формиран в края на годината и това не е могло да бъде планирано – така например в общинската хазна е внесена значителна сума като данък от продажбата на ЗИК-а. Захариев посочи също, че 2007 година беше "изборна година" и гражданите на общината, давайки своя вот за трети пореден път за кмета Станислав Благов, ясно са заявили, че одобряват и неговата финансова политика. "Община Свищов беше обявена и за община новатор в сферата на финансовото управление на общините и бе сред първите , които въведоха делегираните бюджети за кметствата и училищата.", припомни Захариев.
След него общинският съветник от ПП ГЕРБ Петър Петров изрази мнение, че в селата не е направено достатъчно.
При последвалото гласуване, със "ЗА" гласуваха само съветниците от коалиция "За Свищов" и така отчетът на Бюджет 2007 не беше приет от местния парламент.
На заседанието във вторник съветниците отмениха свое предишно решение, свързано със спирането на всички разпоредителни сделки с общинско имущество, поради изпълнение на поставените от тях към администрацията изисквания – актуализиране на публичния регистър и обявяването му в сайта на Общината.
Местнният парламент прие актуализацията на годишния план за приватизация за 2008 година, според който през 2008 за продажба ще бъдат обявени 4 обекта и едно дружество, като очакваните приходи са близо 1 100 000 лева, а разходите – 30 000 лева.
Съветниците разрешиха още частична акредитация на на отделението по анестезиология и интензивно лечение при МБАЛ-Свищов и насрочиха конкурс за управител на болницата.
Те определиха също представител на Общината в Областния съвет за развитие да бъде заместник-председателят на Общинския съвет Милен Манолов.
Последната точка от дневния ред за отпускане на целева субсидия за болницата, с цел изплащане на задължения към ВиК, беше отложена за разглеждане на друго заседание, поради изтичане на предварително уточненото време за провеждане на сесията – от 16:00 до 19:30 часа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания