Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Отчет на Бюджет 2007 на Община Свищов

Към 31 декември 2007 година бюджетът на Община Свищов възлиза на 16 540 107 лева. Изпълнението на приходната част е 16 887 896 лева, което според първоначалния план за годината е 124, 63 %.
По разходната част, при план 16 540 107 лева, в т.ч. за държавни дейности 7 849 956 лева, за общинските дейности 8 246 407 лева и за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 443 744 лева, са изразходени 15 359 084 лева, от тях за държавни дейности 7 620 955 лева, за общински дейности 7 490 771 лева и за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 247 358 лева.
Както от 2003 година насам и през 2007 година, Община Свищов приключва бюджета си без просрочени задължения, отбелязват от администрацията и посочват, че през годината е осигурено нормално функциониране на всички структури, звена и дейности, финансирани от общинския бюджет, при спазване на финансова и бюджетна дисциплина. Осигурени са били средства за поддържане на общинската инфраструктура, чистотата и хигиената на населените места.
Общо за капиталови разходи през изтеклата година са похарчени 4 878 182 лева - за ремонти на детски и учебни заведения, подобряване на социалната и здравната инфраструктура, за ремонти на улици в града и общинската пътна мрежа.
Голям дял в преизпълнението на имуществените данъци се дължи на внесения данък от "Свилоза-ЗИК" АД и "Миролио Електрисити" ЕООД, свързан с продажбата на ЗХО АД - общо 148 514 лева.
Значително преизпълнение бележат и приходите от продажба на общинска земя, поради проявен инвеститорски интерес през годината. Голяма част от приходите от тези продажби са изразходени за изпълнение на инвестиционната програма на Общината за 2007 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания