Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът участва в срещи на АДО "Дунав" с общините

Като председател на Асоциацията на дунавските общини "Дунав", кметът на Община Свищов Станислав Благов, участва в традиционните срещи на Управителния съвет на Асоциацията с представители на ръководствата на общините членки на АДО.
Срещите на изпълнителния състав на АДО с общините членки са ежегодни и се провеждат по това време на годината. Тази година те ще продължат от 12 февруари до 12 март. Целта е в началото на годината да проучат основните проблеми и потребности в общините. Освен кметовете в срещите участват председателя на Общинския съвет, заместник-кметове, служители на администрации, кметове на кметства.
Основните разглеждани въпроси са от каква експертна и консултантска помощ се нуждаят общините, какви обучения, семинари и форуми са необходими, какво е качеството на информационното обслужване и други.
Учредена преди 15 години, Асоциацията на Дунавските общини предоставя на своите членове информация, обучения на общински служители и съветници, консултации в различни области, защитава и представлява общите интереси, съдейства за развитието на Дунавския регион и на местното самоуправление в Република България. Със своите 36 общини – членове, в момента АДО "Дунав" е най-многобройното регионално сдружение на общини в Република България.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания