Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците заседаваха до 1 часа през нощта

В един часа след полунощ приключи първото редовно заседание за новата година на свищовските общински съветници. Сесията, която започна в 16:00 часа миналия четвъртък, продължи над девет часа.

По предложение на съветника от коалиция "За Свищов" доц. д-р Андрей Захариев, заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на починалия почетен гражданин на Свищов проф. д-р Стефан Станев.

Последваха декларации от представителите на политическите партии "Атака" и ГЕРБ.

Основна тема в декларацията на "Атака", прочетена от лидера на партията Васил Илиев, бе сделката за Профилакториума, определена в декларацията като "класическа схема за източване на активи".

В декларацията на ГЕРБ пък, с автор съветникът Петър Петров, се съобщаваше, че същият не е бил допуснат да прочете свое съобщение по радиовъзела в село Ореш, където живее, а текстът на съобщението е бил съкратен от служителката, по настояване на кмета на кметството.

Дневният ред на заседанието включваше за разглеждане 22 въпроса.

С първото си решение на това заседание съветниците задължиха кметът на Общината да им предостави информация за договора за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване на зона Изток в Свищов.

Дълги дебати предизвика проекто-решението на утвърждаване на задание за Пречиствателна станция за питейни води. Съветниците дебатираха откъде да се търсят средства за строежа на станцията и къде точно да бъде строена – на старото място или на нова площадка. В крайна сметка бе решено, след като вече има изготвено проучване за строителство на старата площадка, да се изготви такова и във вариант "нова площадка", за да могат съветниците да преценят кое е по-добрия вариант.

Съветниците решиха още да бъдат спрени всички разпоредителни сделки с общинско имущество – до актуализиране на публичния регистър за общинска собственост и обявяването му в интернет-страницата на Общината, въпреки, че зам.-кметът Емил Димитров обясни в залата, че това решение е излишно, тъй като условието е вече изпълнено.

Предложенията на администрацията за увеличение на таксите за детските градини и ясли, Млечната кухня и социалния патронаж, бяха отхвърлени от съветниците, като беше решено завишените разходи вследствие на скока в цените на ел. енергия, горива, хранителни продукти, строителни и други консумативи, да са за сметка на общинския бюджет.

Отложен бе въпросът за закупуването на автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж, с мотива, че решението му трябва да се дообсъди в комисиите.

Съветниците приеха още Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Гласувана бе и промяна в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общата част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия. Промяната бе свързана с отпадането на текст, според който председателят на Общинския съвет може да подписва договори за управление, ако кметът откаже и добавянето на нов текст, че всички договори за управление са типови.

Местният парламент гласува още представители на Община Свищов в Националното сдружение на общините в Република България и в сдружение "Еврорегион Дунав Юг" да бъдат кметът Станислав Благов и председателят на Съвета инж. Иван Хараламбиев.

в-к "Свищовски бряг"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания