Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Пропадна улица в село Царевец

Снеготопенето активира свлачище в село Царевец. На 24 януари вечерта стотици кубически метра земна маса се срутиха в южната част на селото. Тътенът стреснал живущите на ул. "19-та", които помислили, че има земетресение. Когато излезли от къщите си навън, установили, че по-голямата част от улицата им вече я няма. Липсвали повече от 120 кв. метра площ, както от улицата, така и от един от съседните дворове. На нейно място зеела огромна дупка с дълбочина от два до четири метра. По-голямата част от пръстта се изсипала в двора на Петър Иванов, чиято къща се намирала под срутената улица. Свлачището затрупало по-голямата част от двора и стопанските постройки. Под пръстта останали две овце с агънцата, а с цената на големи усилия под светлината на джобно фенерче около 21 часа вечерта, съседите на Петър Иванов успели да откъртят дъски от обора на магарето и извели уплашеното животно, попаднало в кухина под сриналата се земна маса. На другата сутрин били спасени и част от птиците под затрупания кокошарник. Самият Петър бил известен от случилото се от своите съседи, понеже слухът му бил увреден.

Кметът на селото Генчо Генчев веднага известил за инцидента кмета на общината Станислав Благов и шефа на противопожарната служба, както и представителя на Гражданска защита Виктор Тонков. Решено било веднага да бъде спряно водоподаването, тъй като от срутването на земната маса водопроводната тръба била прекъсната. Така обаче без вода останало половината село. Още в ранните часове на другия ден тръбата на мястото на свлачището била изолирана, а водопадавато в селото - възстановено.

Комисия в състав инж. Мария Дочева - зам.-кмет на Община Свищов, Виктор Тонков от Гражданска защита и Иван Митев от общинската администрация, след като се запознали с пораженията от свлачището, веднага изготвили доклад до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, с молба за отпускане на средства за изграждане на подпорна стена. Сега в селото се очакват геодезисти от Плевен, за да направят изчисления за необходимите средства.

Хората от селото обаче се тревожат земната маса да не тръгне наново. Една от къщите вече е обявена за застрашена от срутване, а множество пукнатини наоколо подсказват, че тази съдба може да сполети и жилищата на други семейства.

в-к "Свищовски бряг"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания