Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Почина почетния гражданин проф. д-р Стефан Станев

Почина почетния гражданин на Свищов проф. д-р Стефан Станев

Почина почетния гражданин на Свищов проф. д-р Стефан Станев.

Той е роден в село Стежерово на 24 септември 1917 год. Завършва с отличен успех Държавна търговска гимназия в Свищов през 1936 год.

Проф. Станев е един от първите /тринадесети по ред/ младежи, записани за обучение в новооткритото Висше търговско училище в Свищов.

От 1944 г. започва неговата преподавателска дейност в Академията. Специализирал е статистика във Виенския университет и Чехословакия.

Целокупната научно-изследователска дейност на проф. Станев се състои от 95 отпечатани научни публикации, 2 непубликувани монографични произведения, 120 статии в текущия печат, 44 рецензии, 19 научни публикации в чужбина и 4 академични учебника.

През своя активен живот проф. Станев изпълнява отговорни държавни функции - той е ректор на Стопанската академия, началник на управление "Висше образование" в Министерството на културата, председател на Централното статистическо управление, заместник-министър на информацията и съобщенията, посланик на България във Венецуела и Канада.

Много съществен е приноса на проф. Станев за развитието и реформирането на българското висше образование, на свищовското висше училище като учебно-научен център за подготовка на икономисти. Той активно защитава идеята за запазване идентичността на висшето училище като специалности, основни структурни звена, учебни планове, програми, квалификация и кариерно развитие на академичния състав, работи за утвърждаването на академичния дух в града и училището.

Проф. Станев е основател и първи председател на физкултурно дружество "Академик" – Свищов. Активно подкрепя сформирането на футболен клуб "Академик" и привличането на студенти-спортисти от страната.

Удостоен е със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение № 928, Протокол № 59 от 22.07.2003 г. на Общински съвет – Свищов.

Погребението се състоя на 29 януари в Централните софийски гробища. Траурната церемония бе уважена от общинското и академичното ръководства в Свищов.

в-к "Свищовски бряг"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания