Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нова е-услуга по трудово посредничество...

Нова електронна услуга по трудово посредничество предлага Бизнес център Свищов


В началото на 2008 година стартира интерет сайта jobs.svishtov.org, който предоставя възможност на търсещите и предлагащите работа организации, фирми и лица да се включат в създадената база данни. Системата е разработена с подкрепата на проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" в края на миналата година.

Чрез регистрацията си в сайта работодателите могат да получат консултантска и методическа помощ по набиране на персонал, достъп до квалификационни курсове, техническа помощ, статистическа информация за тенденциите на пазара на труда и много други услуги.

Търсещите работа лица, регистрирали се в jobs.svishtov.org ще получават информация за свободните работни места, предложения за работа и за включване в професионални курсове за повишаване на квалификацията.

Работодателите получават пълен достъп до услугите на сайта след заплащане на минимална такса. Достъпът включва:

- Неограничен брой обяви и съобщения за платения период;
- Възможност за променяне, допълване, актуализиране или премахване и изтриване на вашите обяви;
- Помощ при изготвянето, редактирането и публикуването на обяви.

Новата електронна услуга jobs.svishtov.org Ви дава шанса да търсите киндидати в конкурентна среда и да намерите качествен персонал, отговарящ на изискванията ви за конкретната позиция:

- Да получите голям брой кандидатури в кратък срок и откриете подходящи кандидати за ръководни и експертни позиции;
- Да повишите квалификацията на своите работници чрез професионални курсове;
- Да набавите сезонно допълнителна работна ръка, увеличите своите доходи и планувате свободно развитието на бизнеса си.


За повече информация на телефон 0631/60-371, факс 0631/60-768 или електронна поща jobs@svishtov.org

Предлагането на новата услуга по трудово посредничество е още една стъпка за разширяването на комплекта услуги, предлагани от Бизнес център-Свищов за подпомагане на бизнеса, след Финансовия лизинг за машини и оборудване и Професионалните обучения за повишаване квалификация на базработни и заети лица.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания