Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В детските заведения на общината...

В детските заведения на общината има достатъчно места

В началото на тази година детските заведения в общината се посещават от общо 1104 деца при 1084 деца за м.г. Увеличението е незначително и основният проблем не е липсата на места в детските градини и ясли, а по-скоро в неравномерното разпределение на малчуганите между самите детски заведения. Като пример началникът на общинското звено "Образование и култура" Милена Богданова посочи трите ОДЗ-та с яслени групи в града. Предпочитани са ОДЗ "Слънчо" и ОДЗ "Чиполино", тъй като ОДЗ "Детски свят" е разположено в по-краен квартал с предимно ромско население. От тази учебна година е разкрита и още една яслена група в това ОДЗ и така всичките ОДЗ-та имат по две яслени групи. Проблемът като че ли бе преодолян, тъй като хората разбраха, че навсякъде се предлагат еднакви грижи за децата им.

Друг проблем, посочен от г-жа Богданова, е намаляване на броя на децата в някои села от общината, което поставя под въпрос съществуването на детските им градини. В момента в общината има 5 ОДЗ - трите в града и по едно в Ореш с филиал в Драгомирово и в Алеково. Броят на детските градини пък е 11 - 3 в общинския център и по една в селата Б. Сливово, Вардим, Козловец, Овча Могила, Г. Студена, Морава, Хаджидимитрово и Царевец. В Свищов работи и оздравителна детска градина за деца с хронични заболявания.

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания